Levering til hytta!

Til dere som ikke kan kjøre til hytta, kan vi pakke, kjøre varene og folk med snøscooter til hytta.

Ring for avtale.