Filefjell Camping

Filefjell Camping er en nyoppusset  campingplass som er spesielt egnet for capingvogner bade sommer og vinter. Det er et nytt sanitær anlegg som tilhører campingplassen.

Priser :
Årsleige 9500,- kroner u/ strøm
Pr. døgn 150,- kr m/ strøm

 
camping